กีฬากับวิทยาศาสตร์

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย แบ่งเนื้อหาเป็น 5 โซน ดังนี้

โซนที่  1  สืบสานตำนานกรีก
ประวัติโอลิมปิกสมัยโบราณ กีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ อุดมการณ์ของโอลิมปิกสมัยใหม่ และสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิก

โซนที่  2วิทยาศาสตร์กับการกีฬา
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ  ในร่างกาย  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  อาหาร  การใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องกับยา  สารกระตุ้น  เพราะในการเล่นกีฬาร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงในอวัยวะต่าง ๆ  ซึ่งแตกต่างไปตามประเภทของกีฬา  กล่าวถึงวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทยประโยชน์ของการออกกำลังกายและโภชนากา

โซนที่ 3 การแสดงและกิจกรร (อยู่ในห้องนิทรรศการ)

โซนที่  4 โภชนาการเพื่อสุขภาพ“ความไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ”
สุขภาพดีไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินทองกองโต การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอจึงควรกระทำอย่างยิ่งก่อนที่จะรู้สึกว่าทุกอย่างสายเกินแก้ อาหารการกินมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพ การกินอาหารไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย 

โซนที่  5กีฬาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกียรติประวัตินักกีฬาไทยฝึกทักษะการตีกอล์ฟ

WordPress Video Lightbox Plugin