กิจกรรมเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
ว่าที่ ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ศว.รังสิต
ร่วมเคารพธงชาติและสวดมนต์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

WordPress Video Lightbox Plugin