ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลหงษ์ทอง กรุงเทพมหานคร จำนวน 78 คน โรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 60 คน

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567
ว่าที่ ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลหงษ์ทอง กรุงเทพมหานคร จำนวน 78 คน โรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 60 คน โรงเรียนบ้านสบกอน จังหวัดน่าน จำนวน 46 คน และโรงเรียนบ้านซับสนุ่น จังหวัดสระบุรี จำนวน 304 คน โดยได้เรียนรู้ภาพยนตร์ด้านดาราศาสตร์ผ่านโดมท้องฟ้าจำลอง พร้อมทั้งเข้าเรียนรู้ห้องเรียนปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์(LAB) เรื่อง ส่องกล้องมองโลกจิ๋ว สอนโดย นางสาวดวงมาลย์ รอดทอง ครูชำนาญการ และรับชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science show) เรียนรู้ผ่านสื่อนิทรรศการ ภายในศว.รังสิต น้องๆให้ความสนใจ และยังสนุกสนานไปกับกิจกรรม work shop ต่างๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

WordPress Video Lightbox Plugin