ภาพยนตร์ตัวอย่าง

1. Infinity express (สำรวจจักรวาล)

2. Kaluoka, Hina (ผู้พิทักษ์ท้องทะเล)

3. Origins of life (กำเนิดสิ่งมีชีวิต)

4. Stars (มหัศจรรย์แห่งดาวฤกษ์)

5. Two small pieces of glass (มหัศจรรย์กล้องโทรทรรศ์)

6. We are astronomers (พวกเราคือนักดาราศาสตร์)

7. Back to the moon for good

8. From Earth to the Universe (จากโลกสู่จักรวาล)

9. Polaris (“ดาวเหนือ” คู่หูตะลุยอวกาศ)

10. The Secrets of Gravity (ความลับของแรงโน้มถ่วง)

WordPress Video Lightbox Plugin