วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

             เรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชุดทดลองแสนสนุก ประสาทสัมผัส ปรากฏการณ์ต่างๆ คลื่น แสง เสียง ความดัน แม่เหล็ก ไฟฟ้า โมเมนตัม เป็นต้น

WordPress Video Lightbox Plugin