ฐานการเรียนรู้ปลูกพืชไร้ดิน

          เพลินเพลินกับเทคนิคการปลูกพืชไร้ดินแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการเตรียมอาหารให้กับพืช เรียนรู้ สัมผัสหลากหลายไอเดียสำหรับการปลูกพืชไร้ดินที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

WordPress Video Lightbox Plugin