เทคโนโลยีการขนส่ง

การคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ นำเสนอเรื่องราวของวิวัฒนาการการขนส่ง

โซนที่ 1   การขนส่งทางบก
การขนส่งทางบกเริ่มจากความพยายามในการขนย้ายวัตถุ แต่เดิมการขนย้ายใช้วิธีการลากวัตถุไปตามพื้น  แรงเสียดทานเป็นแบบลื่นไถลที่ต้องใช้พลังงานมาก จึงมีความพยายามใช้การกลิ้งไปเปลี่ยนแรงเสียดทานเป็นการกลิ้ง จึงเป็นการกำเนิดของล้อและมีวิวัฒนาการต่างๆ

โซนที่ 2   การขนส่งทางอากาศ
อากาศยานสามารถบินได้เพราะได้รับการพยุงจากอากาศที่อยู่รอบๆ โดยเครื่องบินใช้ปีกและเฮลิคอปเตอร์ใช้ปีกหมุนเพื่อสร้างการพยุง

โซนที่  3  การขนส่งทางน้ำ
ในอดีตสังคมพื้นบ้านไทยผูกพันกับสายน้ำมากกว่าในปัจจุบัน สังคมเกษตรกรรมอาศัยน้ำในการประกอบอาชีพ รวมถึงการเดินทางในชีวิตประจำวัน การขนส่งสินค้า การจับสัตว์น้ำ ทำให้เกิดรูปแบบต่างๆ ของเรือพื้นบ้านมากมาย เช่น เรือแจว เรือมาด เรือสำปั้น เรืออีโปง เรือผีหลอก เรือโดยสาร เรือโยงเรือเอี้ยมจุ้น เรือทราย เรือหางยาว และอื่นๆ 

WordPress Video Lightbox Plugin