เมืองเด็กแดนวิทยาศาสตร์


สำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุระหว่าง 3 – 8 ปี โดยจัดแสดงได้กำหนดองค์ความรู้ออกเป็น 5 โซน

 • โซนที่1 เปิดประตูเวลา
  เป็นโซนที่อยู่ทางหน้าของนิทรรศการซึ่งกล่าวถึง ซากดึกดำบรรพ์ และชั้นหินต่างๆ อธิบายถึง  วิธีการคำนวณอายุของชั้นหิน และความเป็นมาของสิ่งต่างๆบนโลก
 • โซนที่2 มหายุคแห่งชีวิตที่ซ่อนเร้นPrecambrian :ก่อนถึงยุคแคมเบเรียน
  โซนนี้จะกล่าวถึงการกำเนิดของโลกการเย็นตัวของอุณหภูมิโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   และสภาพภูมิประเทศในยุคดึกดำบรรพ์ โซนมหายุคแห่งชีวิตดึกดำบรรพ์ Paleozoic : ชีวิตดึกดำบรรพ์ โซนนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการแยกตัวของเปลือกโลกจนแบ่งออกเป็นทวีป ๆ   มีบอร์ดนิทรรศการแสดงภาพสัตว์ดึกดำบรรพ์   นอกจากนี้ยังมี DIORAMAซึ่งเป็นแบบจำลองแสดงวิวัฒนาการของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือสัตว์เลื้อยคลาน
 • โซนที่3 มหายุคแห่งชีวิตตอนกลาง   Mesozoic : ชีวิตตอนกลาง
  โซนนี้เป็นเรื่องของการปรับตัวและวิวัฒนาการของไดโนเสาร์   และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์ตระกูลไดโนเสาร์กับสัตว์เลื้อยคลานยุคแรก   ที่ค้นพบซากฟอสซิลในประเทศไทยที่แสดงให้เป็นลักษณะ   รูปร่างและอธิบายถึงอุปนิสัยการดำรงชีวิตการหาอาหารและลักษณะสำคัญๆ เอาไว้ รวมทั้งยังแสดงให้เห็นทฤษฎีการพันธุ์ของไดโนเสาร์ในยุคนั้น
 • โซนที่4 มหายุคแห่งชีวิตปัจจุบันCenozoic : ชีวิตเมื่อเร็ว ๆ  นี้
  โซนนี้เป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตในยุคปัจจุบัน   และย้อนไปจนถึงยุคสมัยที่มีสัตว์ที่เป็นต้นตระกูลของมนุษย์  และช้างแมมมอธ   ถือกำเนิดขึ้น   อธิบายถึงวิวัฒนาการของสัตว์ตระกลูลิงที่วิวัฒนาการมาจนกลายเป็นมนุษย์ในปัจจุบันและการใช้ชีวิตกับการปรับตัวของช้างแมมมอธ   และสาเหตุการสูญพันธุ์ของช้างแมมมอธ   ในระหว่างทางเดินสู่โซนถัดไป   จะมีหุ่นจำลองของไดโนเสาร์พันธุ์ที่พบ
 • โซนที่5 สิ้นสุดการเดินทาง
  เป็นโซนสรุปเนื้อหาสาระทั้งหมดของนิทรรศการโลกล้านปี   โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เป็นสื่อทบทวนความรู้  ความจำ  ที่ได้เดินกันมาจนสิ้นสุดการเดินทาง   เกมที่ให้ผู้เดินทางได้ทบทวนความจำได้แก่   เกมจับคู่ไดโนเสาร์   เกมต่อภาพจิ๊กซอว์    เกมเปิดภาพไดโนเสาร์   เกมวิวัฒนาการของมนุษย์   ซึ่งแต่ละเกมล้วนเป็นเกมที่ให้ความรู้   ความสนุกสนานและปลูกผังการเป็นคนช่างสังเกต   และการจดจำ   นอกจากนี้  ยังมีบทสรุปทางจอโทรทัศน์ที่ให้ผู้อยู่ร่วมโลกใบนี้ทุกคนร่วมมือช่วยกัน  ดูแลรักษาธรรมชาติ เพื่อมวลมนุษยชาติของเราให้คงอยู่ตลอดไป
WordPress Video Lightbox Plugin