โลกดาวเคราะห์

เป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับโลกซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลประกอบด้วย 4 โซนดังนี้

 • ชีวภาค
  ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน จากธรณีภาค อุทกภาค และบรรยากาศ เป็นธาตุสำคัญ ก่อกำเนิดและหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิต
  เคยสงสัยไหมว่าผิวหนังเราเป็นอะไร เราวิ่ง คิด เดิน ได้อย่างไร ทำไมเราจึงต้องกินอาหาร สิ่งมีชีวิต ประกอบขึ้นมาด้วยอะไร
  ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน เป็นธาตุที่เป็นพื้นฐานในสิ่งมีชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยสารประกอบที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของธาตุเหล่านี้ โดยมีแหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นหลัก เช่น ขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช หรือแม้แต่การดื่มน้ำที่เราจะได้รับธาตุไฮโดรเจน และออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยากับธาตุตัวอื่นซึ่งเราได้รับด้วยวิธีต่างๆ สารประกอบใหม่ที่ได้เป็นน้ำตาล กลีเซอรีน กรดไขมัน กรดอะมิโน ไพริมิดีนและพิวรีน โมเลกุลแต่ละชนิดเหล่านี้รวมตัวกันเข้าเป็นสารประกอบที่ใหญ่ขึ้น มีหน้าที่เฉพาะต่างๆ กัน ประกอบกันเข้าเป็นหน่วยพื้นฐานของชีวิต คือ เซลล์ เซลล์รวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อประกอบกันเข้าเป็นสิ่งมีชีวิต
 • ธรณีภาค 
  เป็นส่วนแรกของนิทรรศการ   ซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆ  ที่เกิดขึ้นบนโลกตั้งแต่มีโลกนี้อุบัติขึ้นมา   จนกระทั่งมาถึงสภาพในปัจจุบันว่าโลกของเราเป็นอย่างไรบ้าง
 • บรรยากาศภาค
  เป็นส่วนที่ 3 ของนิทรรศการ   แสดงถึงชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก   และหน้าที่ของชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกแต่ละชั้นการเกิดออกซิเจนและอากาศ    การเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ
  ฟ้าร้อง    เกิดจากประจุไฟฟ้าแหวกผ่านอากาศอย่างรวดเร็ว
  ฟ้าผ่า      เกิดจากการถ่ายประจุไฟฟ้าสถิตจากก้อนเมฆลงสู่ ดิน แสงแวบของมันเกิดจากกลุ่มของประกายไฟซึ่งตาม    ติดกันมาอย่างรวดเร็วมาก จนดูเหมือนเป็นเส้นเดียวกัน
  ฟ้าแลบ    เกิดจากการผลึกของน้ำแข็งกับหยดน้ำขัดสีซึ่งกันและกันในก้อนเมฆเป็นการถ่ายประจุไฟฟ้าสถิตระหว่างก้อนเมฆ ไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าชนิดเดียวกับตอนหวีผม
  ลูกเห็บ    ลูกเห็บเป็นก้อนน้ำแข็งเล็กๆ เกิดจากกระแสอากาศพัดขึ้นอย่างรุนแรงและพัดเอาหยดน้ำลอยขึ้นไปในระดับสูงและแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง ขณะที่ก้อนน้ำแข็งลอยขึ้นลงตามกระแสอากาศนั้น ก้อนน้ำแข็งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและในที่สุดก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บ
  หิมะ    หิมะสีขาวเหมือนน้ำแข็งใส เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิลด ต่ำกว่าขีดเยือกแข็งไอน้ำในเมฆเย็นจัดจนแข็งตัวกลายเป็น ผลึกน้ำแข็งแล้วตกลงมายังพื้นดิน
 • อุทกภาค 
  น้ำที่มีอยู่บนโลกทั้งน้ำเค็ม  น้ำจืด  การเปลี่ยนสัณฐานของโลกการเกิดกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็น   การรู้จักใช้ทรัพยากรน้ำให้มีประโยชน์
WordPress Video Lightbox Plugin