โลกล้านปี


เป็นนิทรรศการที่แสดงเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในอดีต เริ่มตั่งแต่ยุคแรกๆ ของโลกจนถึง แบ่งออกเป็น 6 โซน ดังนี้

 • โซนที่1 เปิดประตูเวลา
  เป็นโซนที่อยู่ทางหน้าของนิทรรศการซึ่งกล่าวถึง ซากดึกดำบรรพ์ และชั้นหินต่างๆ อธิบายถึง วิธีการคำนวณอายุของชั้นหิน และความเป็นมาของสิ่งต่างๆบนโลก
 • โซนที่2 มหายุคแห่งชีวิตที่ซ่อนเร้นPrecambrian :ก่อนถึงยุคแคมเบเรียน
  โซนนี้จะกล่าวถึงการกำเนิดของโลกการเย็นตัวของอุณหภูมิโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิประเทศในยุคดึกดำบรรพ์ โซนมหายุคแห่งชีวิตดึกดำบรรพ์ Paleozoic : ชีวิตดึกดำบรรพ์
  โซนนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการแยกตัวของเปลือกโลกจนแบ่งออกเป็นทวีป ๆ มีบอร์ดนิทรรศการแสดงภาพสัตว์ดึกดำบรรพ์ นอกจากนี้ยังมี DIORAMAซึ่งเป็นแบบจำลองแสดงวิวัฒนาการของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือสัตว์เลื้อยคลาน
 • โซนที่3 มหายุคแห่งชีวิตตอนกลาง Mesozoic : ชีวิตตอนกลาง
  โซนนี้เป็นเรื่องของการปรับตัวและวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์ตระกูลไดโนเสาร์กับสัตว์เลื้อยคลานยุคแรก ที่ค้นพบซากฟอสซิลในประเทศไทยที่แสดงให้เป็นลักษณะ รูปร่างและอธิบายถึงอุปนิสัยการดำรงชีวิตการหาอาหารและลักษณะสำคัญๆ เอาไว้ รวมทั้งยังแสดงให้เห็นทฤษฎีการพันธุ์ของไดโนเสาร์ในยุคนั้น
 • โซนที่4 มหายุคแห่งชีวิตปัจจุบันCenozoic : ชีวิตเมื่อเร็ว ๆ นี้
  โซนนี้เป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตในยุคปัจจุบัน และย้อนไปจนถึงยุคสมัยที่มีสัตว์ที่เป็นต้นตระกูลของมนุษย์ และช้างแมมมอธ ถือกำเนิดขึ้น อธิบายถึงวิวัฒนาการของสัตว์ตระกลูลิงที่วิวัฒนาการมาจนกลายเป็นมนุษย์ในปัจจุบันและการใช้ชีวิตกับการปรับตัวของช้างแมมมอธ และสาเหตุการสูญพันธุ์ของช้างแมมมอธ ในระหว่างทางเดินสู่โซนถัดไป จะมีหุ่นจำลองของไดโนเสาร์พันธุ์ที่พบ
 • โซนที่5 สิ้นสุดการเดินทาง
  เป็นโซนสรุปเนื้อหาสาระทั้งหมดของนิทรรศการโลกล้านปี โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เป็นสื่อทบทวนความรู้ ความจำ ที่ได้เดินกันมาจนสิ้นสุดการเดินทาง เกมที่ให้ผู้เดินทางได้ทบทวนความจำได้แก่ เกมจับคู่ไดโนเสาร์ เกมต่อภาพจิ๊กซอว์ เกมเปิดภาพไดโนเสาร์ เกมวิวัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งแต่ละเกมล้วนเป็นเกมที่ให้ความรู้ ความสนุกสนานและปลูกผังการเป็นคนช่างสังเกต และการจดจำ นอกจากนี้ ยังมีบทสรุปทางจอโทรทัศน์ที่ให้ผู้อยู่ร่วมโลกใบนี้ทุกคนร่วมมือช่วยกัน ดูแลรักษาธรรมชาติ เพื่อมวลมนุษยชาติของเราให้คงอยู่ตลอดไป
WordPress Video Lightbox Plugin