กิจกรรมจิตอาสา 5ส สวนผีเสื้อ ศว.รังสิต

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ว่าที่ ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการ ศว.รังสิต นำทีมบุคลากร ศว.รังสิต จัดกิจกรรมจิตอาสา 5ส ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดพื้นที่สวนผีเสื้อ โรงเรือนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตร ศว.รังสิต ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดเรียบร้อย เสริมสร้างบรรยากาศธรรมชาติที่สดชื่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยแก่กลุ่มเป้าหมาย

WordPress Video Lightbox Plugin