Summer Camp 2567 เข้าค่ายภาคฤดูร้อน

ขอเชิญเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 4 – 15 ปี เข้าค่ายภาคฤดูร้อน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2567 รับจำนวนจำกัด กิจกรรมละ 30 คน

Read more

เปิดรับสมัครประกวดโครงงานไฟฟ้า

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เปิดรับสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ในหัวข้อ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สนับสนุนงบประมาณการจัดประกวดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานฯ  คลิกดาวน์โหลด  ใบสมัคร  คลิกดาวน์โหลด ลำดับการนำเสนอ

Read more

ประกาศผลการประกวดภาพวาดครั้งที่ 17

ประกาศผลการประกวดภาพวาด โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

Read more

อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดปทุมธานี

อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัตกรรม สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code บน Poster หรือ คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

Read more

โครงการประกวดภาพวาด ส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์ และกติกา การส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวด การประกวดภาพวาดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

Read more

ประกาศผลการประกวดโครงงานไฟฟ้า65

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read more

ค่ายฤดูร้อน 2565

ขอเชิญเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 7-10 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 1. วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ค่ายตะลุยแดนวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 คน 2. วันเสาร์ที่ 23

Read more

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต นำทีมชาวคณะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต มอบสเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ในกิจกรรม “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กศน.เพื่อประชาชนในกิจกรรม”ศูนย์วิทย์ก้าว ใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ Science@home ณ ลานอเนกประสงค์เคหะคลอง

Read more

พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบรางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

Read more

กิจกรรมตั้งกล้องดูดาวประจำสัปดาห์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จัดกิจกรรมตั้งกล้องดูดาวประจำสัปดาห์(ทุกวันพฤหัสบดี) ให้กับนักเรียน นักศึกษา และ ประชาชน ตามนโยบายของ ว่าที่ ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

Read more

กิจกรรมกระดานผ่อนคลาย

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จัดกิจกรรมประกอบเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival) ครั้งที่ 17 เรื่อง กระดานผ่อนคลาย ผ่านทาง Facebook Live เพจ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต โดยมี นางสาวสิริลักษณ์ ชูกาญจนพิทักษ์ นายหัสชัย สินภักดี และนายสหชัย

Read more

กิจกรรมลูกโป่งหรรษา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จัดกิจกรรมประกอบเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival) ครั้งที่ 17 เรื่อง ลูกโป่งหรรษา ผ่านทาง Facebook Live เพจ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต โดยมี นางนันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง

Read more

กิจกรรมดินน้ำมัน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จัดกิจกรรมประกอบเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival) ครั้งที่ 17 เรื่อง ดินน้ำมัน ผ่านทาง Facebook Live เพจ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต โดยมี นางวันชนก

Read more

Science film festival 2021โรงเรียนบ้านวังกวาง

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 (Science Film Festival) รูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกระตุ้นความคิด จินตนาการของเด็ก ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกวาง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 57 คน

Read more

Science film festival 2021 โรงเรียนอนุบาลชินวร

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 (Science Film Festival) รูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกระตุ้นความคิด จินตนาการของเด็ก ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชินวร กรุงเทพมหานคร จำนวน 63 คน

Read more

Science film festival 2021 โรงเรียนอรุณประดิษฐ

        วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 (Science Film Festival) รูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกระตุ้นความคิด จินตนาการของเด็ก ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 24

Read more

Science film festival 2021 โรงเรียนอิสลามสันติชนลำลูกกา

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 (Science Film Festival) รูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกระตุ้นความคิด จินตนาการของเด็ก ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนอิสลามสันติชนลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 263 คน

Read more

Science film festival 2021 โรงเรียนวัดสันติธรรม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 (Science Film Festival) รูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกระตุ้นความคิด จินตนาการของเด็ก ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรมจังหวัดนครนายก จำนวน 194 คน

Read more

Science film festival 2021 โรงเรียนอนุบาลชินวร

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 (Science Film Festival) รูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกระตุ้นความคิด จินตนาการของเด็ก ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชินวร กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน

Read more
WordPress Video Lightbox Plugin