ท้องฟ้าจำลองรังสิต ถ่ายทอดสดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ส่วนท้องฟ้าจำลอง จัดกิจกรรมออนไลน์ ถ่ายทอดสดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน (Partial solar eclipse) ผ่านช่องทาง facebook live ท้องฟ้าจำลองรังสิต ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

WordPress Video Lightbox Plugin