ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต งด รับ – ของขวัญของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่

📣📣📣
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต งด รับ – ของขวัญของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ No Gift Policy เพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฎิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

WordPress Video Lightbox Plugin