18 พฤษภาคม วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

18 พฤษภาคม วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ Department of Learning Encouragement มีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2.การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 3.การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

Read more

ประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาจังหวัดปัตตานีและมูลนิธิกระจกเงาพร้อมทั้งประชาชนผู้มาใช้บริการ

Read more

ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดปทุมธานี

Read more

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พิธีทำบุญตักบาตรและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี

Read more
WordPress Video Lightbox Plugin