ประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ขอประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ (STEM Education Robot Competition) กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับประเทศ
ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทการแข่งขัน ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่
🏆 ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์แยกขยะ (Item Recycle) รุ่น Junior : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี – ด.ช.สุวิจักษณ์ วรรณสาร และ ด.ช.วุฒิภัทร อัมพันธ์ จากโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
🏆 ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ (Push-Push) รุ่น Junior : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี – ด.ช.จรายุทธ ชวดสุวรรณ จากโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
🏆 ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ (Push-Push) รุ่น Senior : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช – ด.ช.ราเมศวร์ หลักกำจร จากโรงเรียนนาสักวิทยา

WordPress Video Lightbox Plugin