วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐานกันเถอะ

ร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ทำแบบทดสอบ

คำชี้แจง
แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 4 ตัวเลือก
เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่าน 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

 

WordPress Video Lightbox Plugin