เทคโนโลยีการขนส่ง

มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ นิทรรศการเทคโนโลยีการขนส่ง

กรุณาศึกษาข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการเทคโนโลยีการขนส่งก่อนทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ทำแบบทดสอบ

คำชี้แจง
แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 4 ตัวเลือก
เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่าน 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

WordPress Video Lightbox Plugin