แบบทดสอบกลุ่มดาวนายพราน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวาเลนไทน์ wow ในเดือนแห่งความรัก กิจกรรมออนไลน์ “กลุ่มดาวนายพราน” กรุณาศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มดาวนายพราน ก่อนทำแบบทดสอบ กำลังโหลด…

Read more

เทคโนโลยีการขนส่ง

มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ นิทรรศการเทคโนโลยีการขนส่ง กรุณาศึกษาข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการเทคโนโลยีการขนส่งก่อนทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ทำแบบทดสอบ คำชี้แจง แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 4 ตัวเลือก เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่าน 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

Read more

แสงแห่งไอที

มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ นิทรรศการแสงแห่งไอที กรุณาศึกษาข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการแสงแห่งไอทีก่อนทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ทำแบบทดสอบ คำชี้แจง แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ 4 ตัวเลือก เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่าน 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

Read more

เทคโนโลยีการเกษตร

มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ นิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตร กรุณาศึกษาข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตรก่อนทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ทำแบบทดสอบ คำชี้แจง แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 3 ตัวเลือก เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่าน 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

Read more

นิทรรศการ20X0

มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ นิทรรศการ20X0 กรุณาศึกษาข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการ20X0ก่อนทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ทำแบบทดสอบ คำชี้แจง แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 4 ตัวเลือก เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่าน 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

Read more

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กรุณาศึกษาข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชก่อนทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ทำแบบทดสอบ คำชี้แจง แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 4 ตัวเลือก เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่าน 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

Read more

มหัศจรรย์ผีเสื้อ

มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ นิทรรศการมหัศจรรย์ผีเสื้อ กรุณาศึกษาข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการมหัศจรรย์ผีเสื้อก่อนทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ทำแบบทดสอบ คำชี้แจง แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 4 ตัวเลือก เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่าน 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

Read more

นิทรรศการประทีปแห่งแผ่นดิน

มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ นิทรรศการประทีปแห่งแผ่นดิน กรุณาศึกษาข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการประทีปแห่งแผ่นดินก่อนทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ทำแบบทดสอบ คำชี้แจง แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 4 ตัวเลือก เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่าน 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

Read more

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐานกันเถอะ ร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ทำแบบทดสอบ คำชี้แจง แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 4 ตัวเลือก เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่าน 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก  

Read more
WordPress Video Lightbox Plugin