จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน เรื่อง การเกิดเสียง ให้กับนักเรียน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ว่าที่ ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต มอบหมายให้ นางสาวสิริรัตน์ เสริฐพรรนึก ครูชำนาญการ และนางสาวนิภารัตน์ คีรีธารนักจัดการงานทั่วไป จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน เรื่อง การเกิดเสียง ให้กับนักเรียน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

กล้องสายลับ

-เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสะท้อนของแสง -ฝึกประดิษฐ์การทำกล้องสายลับ ระยะเวลา : 30 นาที กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6 , ม.1-3 ค่าใช้จ่าย : คนละ 20 บาท

Read more

จรวดหลอด

-เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแรงลม -ฝึกประดิษฐ์การทำจรวดหลอด ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6 ค่าใช้จ่าย : คนละ .0 บาท

Read more

กล้องสลับลาย

-เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสะท้อนของแสง -ฝึกประดิษฐ์การทำกล้องสลับลาย ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6 ค่าใช้จ่าย : คนละ 40 บาท

Read more

กล่องรักษ์โลก

-เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชที่สามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม -ฝึกประดิษฐ์กล่องรักษ์โลก ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6 ค่าใช้จ่าย : คนละ 15 บาท

Read more

ภาพหมุน

-เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเห็นภาพติดตา -ฝึกประดิษฐ์การทำภาพหมุน ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6 ค่าใช้จ่าย : คนละ 15 บาท

Read more

จิ๊กซอว์ปีนักษัตร

เรียนรู้เกี่ยวกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ฝึกประดิษฐ์การทำจิ๊กซอว์ปีนักษัตร ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6 ค่าใช้จ่าย : คนละ 30 บาท

Read more

จิ๊กซอร์ไดโนเสาร์

-เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ และชื่อของไดโนเสาร์แต่ละชนิด -ฝึกประดิษฐ์การทำจิ๊กซอว์ไดโนเสาร์ ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6 ค่าใช้จ่าย : คนละ 40 บาท

Read more

เจลแฟนซี

-เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศ -ฝึกประดิษฐ์สร้างสรรค์จินตนาการด้วยการสร้างระบบนิเวศจำลองในแก้ว ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6 , ม.1-6 ค่าใช้จ่าย : คนละ 30 บาท

Read more
WordPress Video Lightbox Plugin