18 พฤษภาคม วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

18 พฤษภาคม วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ Department of Learning Encouragement มีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2.การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 3.การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมท่องโลกอวกาศ ผ่านกล้องโทรทรรศน์ ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป พบกับกิจกรรมตั้งกล้องดูวัตถุบนท้องฟ้าและกิจกรรมดาราศาสตร์

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ขอเชิญชวนเข้าร่วมท่องโลกอวกาศ ผ่านกล้องโทรทรรศน์ ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป พบกับกิจกรรมตั้งกล้องดูวัตถุบนท้องฟ้าและกิจกรรมดาราศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต (ท้องฟ้าจำลองรังสิต) #หมายเหตุกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต งด รับ – ของขวัญของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่

📣📣📣 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต งด รับ – ของขวัญของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ No Gift Policy เพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฎิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

Read more
WordPress Video Lightbox Plugin