จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน เรื่อง การเกิดเสียง ให้กับนักเรียน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ว่าที่ ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต มอบหมายให้ นางสาวสิริรัตน์ เสริฐพรรนึก ครูชำนาญการ และนางสาวนิภารัตน์ คีรีธารนักจัดการงานทั่วไป จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน เรื่อง การเกิดเสียง ให้กับนักเรียน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษารังสิต ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ ร.อ. ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต มอบหมายให้ นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีจันทรวิโรฒ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษารังสิต ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี เข้าชมภาพยนตร์ด้านดาราศาสตร์ ผ่านโดมท้องฟ้าจำลอง พร้อมทั้งเข้าเรียนรู้ห้องเรียนปฎิบัติการวิทยาศาสตร์(LAB)

Read more

ปฏิบัติการสกัดสีของพืช

เรียนรู้เกี่ยวกับ -พืช และการสังเคราะห์ด้วยแสง -ใบไม่ และโครงสร้างของใบ -ทำไมใบไม้เปลี่ยนสี -ปฏิบัติการสกัดสีของพืช กลุ่มเป้าหมาย : ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

กล้องสายลับ

-เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสะท้อนของแสง -ฝึกประดิษฐ์การทำกล้องสายลับ ระยะเวลา : 30 นาที กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6 , ม.1-3 ค่าใช้จ่าย : คนละ 20 บาท

Read more

จรวดหลอด

-เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแรงลม -ฝึกประดิษฐ์การทำจรวดหลอด ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6 ค่าใช้จ่าย : คนละ .0 บาท

Read more

กล้องสลับลาย

-เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสะท้อนของแสง -ฝึกประดิษฐ์การทำกล้องสลับลาย ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6 ค่าใช้จ่าย : คนละ 40 บาท

Read more

กล่องรักษ์โลก

-เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชที่สามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม -ฝึกประดิษฐ์กล่องรักษ์โลก ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6 ค่าใช้จ่าย : คนละ 15 บาท

Read more

ภาพหมุน

-เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเห็นภาพติดตา -ฝึกประดิษฐ์การทำภาพหมุน ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6 ค่าใช้จ่าย : คนละ 15 บาท

Read more

จิ๊กซอว์ปีนักษัตร

เรียนรู้เกี่ยวกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ฝึกประดิษฐ์การทำจิ๊กซอว์ปีนักษัตร ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6 ค่าใช้จ่าย : คนละ 30 บาท

Read more

จิ๊กซอร์ไดโนเสาร์

-เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ และชื่อของไดโนเสาร์แต่ละชนิด -ฝึกประดิษฐ์การทำจิ๊กซอว์ไดโนเสาร์ ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6 ค่าใช้จ่าย : คนละ 40 บาท

Read more

เจลแฟนซี

-เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศ -ฝึกประดิษฐ์สร้างสรรค์จินตนาการด้วยการสร้างระบบนิเวศจำลองในแก้ว ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6 , ม.1-6 ค่าใช้จ่าย : คนละ 30 บาท

Read more

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์ อย่างง่าย

เรียนรู้เกี่ยวกับ -ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุในธรรมชาติ -หลักการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย -การหาความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆจากการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์ ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.4-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

Bio Plastic (พลาสติกชีวภาพ)

เรียนรู้เกี่ยวกับ -พลาสติกชีวภาพ -โครงสร้าง -การนำไปใช้ ประโยชน์ -ปฏิบัติการทดลองการเกิดพลาสติกชีวภาพอย่างง่าย ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6/ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

ปฏิบัติการควบคุมลักษณะการปลดปล่อยของตัวยาเม็ด

เรียนรู้เกี่ยวกับ -ประเภทของตัวยาเม็ด -ลักษณะการปลดปล่อยของตัวยา -ประเภทของพอลิเมอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ -ปฏิบัติการทดสอบการปลดปล่อยของยา ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6/ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพดิน

-เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -เรียนรู้คุณสมบัติและองค์ประกอบของดิน -ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพดิน ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6 /ม.1-3/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นกลุ่มในการประดิษฐ์หรือการสร้างนวัฒกรรม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6/ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

ปฏิบัติการไทเทรต

ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นกลุ่มในการประดิษฐ์หรือการสร้างนวัฒกรรม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรียนรู้หลักการไทเทรต เรียนรู้เรื่องกรด-เบส ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการทดสอบกรด-เบสจากการไทเทรต ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ

ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นกลุ่มในการประดิษฐ์หรือการสร้างนวัฒกรรม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรียนรู้คุณสมบัติองค์ประกอบของน้ำปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเบื้องต้น ระยะเวลา : 1.3 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6/ม.1-3/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

ปฏิบัติการทดสอบ กรด – เบส ในชีวิตประจำวัน

ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นกลุ่มในการประดิษฐ์หรือการสร้างนวัฒกรรม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรียนรู้ประเภทและคุณสมบัติของสารละลายกรด-เบส อินดิเคเตอร์ ากสารสกัดธรรมชาติ ปฏิบัติการทดสอบกรด-เบสสารในชีวิตประจำวัน ระยะเวลา : 1.3 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6/ม.1-3/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

ปฏิบัติการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นกลุ่มในการประดิษฐ์หรือการสร้างนวัฒกรรม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรียนรู้ประเภท โทษ ของสารปนเปื้อนในอาหาร ปฏิบัติการทดสอบสารบอแรก สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน สารกันราในอาหาร ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย :

Read more

ปฏิบัติการสกัดดีเอ็นเอ(DNA)อย่างง่าย

ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นกลุ่มในการประดิษฐ์หรือการสร้างนวัฒกรรม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรียนรู้การถ่ายทอดทางพันธุกรรมโครงสร้างดีเอ็นเอ หลักการสกัดดีเอ็นเอปฏิบัติการทดลองสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายจากผักผลไม้ ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

แสงน่ารู้

ลักษณะกิจกรรม -เรียนรู้ต้นกำเนิดแสง -แหล่งพลังงานแสง -การเคลื่อนที่ของแสง -ปฏิบัติการทดลองการเดินทางของแสง ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6/ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more
WordPress Video Lightbox Plugin