ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more

ประกาศผลโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ และประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะ สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more

ประกาศลำดับการนำเสนอผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2567

ประกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เรื่อง ลำดับการนำเสนอผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more

ประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ขอประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ (STEM Education Robot Competition) กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับประเทศ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทการแข่งขัน ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ 🏆 ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์แยกขยะ (Item Recycle) รุ่น

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และ ช่างเทคนิค จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และภาคสนาม (สอบปฏิบัติ) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567

Read more

18 พฤษภาคม วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

18 พฤษภาคม วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ Department of Learning Encouragement มีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2.การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 3.การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

Read more

ประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาจังหวัดปัตตานีและมูลนิธิกระจกเงาพร้อมทั้งประชาชนผู้มาใช้บริการ

Read more

ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดปทุมธานี

Read more
WordPress Video Lightbox Plugin