ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พิธีทำบุญตักบาตรและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี

Read more

ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู – นักเรียนจาก โรงเรียนวัดบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ประชุมวางแผนดำเนินงาน โครงการสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 “รวมพลคนสูงวัย ครั้งที่ 2”

Read more

ว่าที่ ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนิเทศ

Read more

เข้ารับการอบรมโครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ตามพระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ 2566

Read more

Summer Camp 2567 เข้าค่ายภาคฤดูร้อน

ขอเชิญเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 4 – 15 ปี เข้าค่ายภาคฤดูร้อน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2567 รับจำนวนจำกัด กิจกรรมละ 30 คน

Read more

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ

Read more

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แข่งขันทักษะทางวิชาการ)

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 

Read more
WordPress Video Lightbox Plugin